« terug naar vorige pagina

Aanbod van zorg

Wij leveren huisartsenzorg volgens de standaarden van de Nederlandse beroepsgroep van huisartsen. Al onze medewerkers volgen jaarlijks geaccrediteerde scholing om hun vakkennis up to date te houden of om zich te specialiseren in een onderdeel van het vak.

De assistentes staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij maken alle afspraken en weten het antwoord op diverse gezondheid- en praktische vragen b.v. over verwijzingen en recepten. Zij geven ook uitslagen van urine en bloedonderzoek nadat de huisarts deze heeft beoordeeld. In overleg met de huisarts bepalen zij ook of u in aanmerking komt voor een visite.

Onderdelen van de huisartsentaken worden gedelegeerd naar de medewerkers van onze praktijk:

  • Bo Konings-van den Broek, Verpleegkundig Specialist  (VS) en praktijkverpleegkundige somatiek (POH-s).  Een Verpleegkundig Specialist (VS) is bevoegd om geheel zelfstandig diverse huisartsentaken en voorbehouden handelingen uit te voeren. Een VS is bevoegd om diagnoses te stellen, medicatie voor te schrijven en indicaties te stellen voor vervolgbehandelingen.  Het zal regelmatig voorkomen dat u vraagt om een afspraak bij de huisarts maar dat u een afspraak krijgt bij de Verpleegkundig Specialist. 
  • Als POH-s draagt Bo zorg voor patiënten met chronische ziekten als Diabetes, Hart-Vaatziekten, Astma/COPD. Zij begeleidt ook patiënten die willen stoppen met roken, wisselen pessarium.
  • Carola Schijven, assistente, SOH en POH-s. Als POH-s in opleiding draagt Carola samen met Bo de zorg voor patiënten met chronische ziekten Diabetes en Hart-Vaatziekten.
  • Eva de Bruijn, assistente en Spreekuurondersteuner Huisarts (SOH): Eva houdt speciale SOH spreekuren op maandag en dinsdagochtend.
  • Als SOH zijn Carola en Eva opgeleid  om zelfstandig en volgens vastgesteld protocol de volgende klachten te behandelen: neusbloedingen, tand door de lip, keelpijn, verkoudheid/sinusitisklachten, enkel- en teenletsel, huidaandoeningen (allergie, insectenbeet, tekenbeet).
  • Als assistentes houden Carola en Eva op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag zelfstandig spreekuur voor o.a. bloeddruk meten, wratten behandeling, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, vaccinaties, verbinden van wonden, uitstrijkjes, enkel-arm index, teledermatologie, wonden (bijt-, brand-, schaaf-,scheur-, snijwonden);
  • Marleen Hamstra, praktijkondersteuner GGZ: draagt zorg voor patiënten met psychische problematiek, relatieproblemen, eetstoornissen, seksuele problematiek, stress/burn-out, problematisch alcoholgebruik.
  • Juliette van Rijnberk, praktijkmanager: contacten met zorgverzekeraars en andere organisaties, organisatorische-, financiële- en personeelszaken, MijnGezondheid.net. en website.

Een van onze speerpunten is de huisartsenzorg voor onze kwetsbare ouderen: De uitvoering en organisatie van deze specifieke huisartsenzorg vindt plaats door Laurens Decates, Bo Konings-van den Broek en Marleen Hamstra.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het online inplannen van afspraken rekening te houden met onze taakverdeling. Dit betekent bijvoorbeeld dat u voor het aanstippen van wratten een afspraak maakt bij de assistentes en niet bij uw huisarts. Patiënten die voor controles i.v.m. Diabetes of Hart-Vaatziekten  zijn overgedragen aan Carola plannen hun afspraken in bij Carola op woensdag of vrijdagochtend. Voor onder andere verkoudheden en keelpijn maakt u afspraken bij  de assistentes.